Per Jonas Nordhagen

Denne siden viser opplysninger om Per Jonas Nordhagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Jonas Nordhagen
NSD id-nummer: 22561
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Professor 1990
1991 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Professor 1990
1992 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Professor 1990
1993 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Professor 1990
1994 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Professor 1990 1994
1994 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1994
1995 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1994
1996 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1994
1997 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1994