Laila Stange

Denne siden viser opplysninger om Laila Stange fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Laila Stange
NSD id-nummer: 22579
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skoleboksjef 1990
1991 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skoleboksjef 1990
1992 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skoleboksjef 1990
1995 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Skoleboksjef 1995
1996 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Skoleboksjef 1995