Elisabeth Lange

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Lange fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Lange
NSD id-nummer: 22603
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplæringsleder 1990
1990 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplæringsleder 1990
1991 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplæringsleder 1990
1991 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplæringsleder 1990
1992 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Opplæringsleder 1990
1992 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplæringsleder 1990
1993 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplæringsleder 1990