Arnhild Dordi Gjønnes

Denne siden viser opplysninger om Arnhild Dordi Gjønnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnhild Dordi Gjønnes
NSD id-nummer: 22610
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokatfullmekt 1990
1990 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1990
1991 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1991
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1991
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokatfullmekt 1990
1991 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1990
1992 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1991
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1991
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1990
1993 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1991
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1991
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1990
1994 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1991
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1994 Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1994
1994 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1990 1994
1995 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1995
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1995 Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1994
1996 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1995
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1997 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1991 1997
1997 Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1995
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990