Laila Dåvøy

Denne siden viser opplysninger om Laila Dåvøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Laila Dåvøy
NSD id-nummer: 22617
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1247 Statssekretær 1990
1990 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Leder Av departement 1247 Statssekretær 1990
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1247 Forbundsleder 1994
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1247 Forbundsleder 1994
1995 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1247 Forbundsleder 1995
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1247 Forbundsleder 1994
1996 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1247 Forbundsleder 1995
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1247 Forbundsleder 1994
1997 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1247 Forbundsleder 1995