Mette Krøtø Stangerhaugen

Denne siden viser opplysninger om Mette Krøtø Stangerhaugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mette Krøtø Stangerhaugen
NSD id-nummer: 22621
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1990 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990 1992
1992 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Kontorsjef 1990
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1993
1993 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Kontorsjef 1990
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1993
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1990 1994
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1992
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1995 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1995 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1996
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1996 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1996 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1996 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1997 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1996
1997 Skipsfartsstyret Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1997
1997 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1992