Ingrid Stange

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Stange fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Stange
NSD id-nummer: 22622
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Siviløkonom 1990
1990 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 215 Siviløkonom 1990
1990 Statsselskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 215 Siviløkonom 1990
1991 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Siviløkonom 1990
1991 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 215 Siviløkonom 1990
1991 Statsselskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 215 Siviløkonom 1990
1992 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Siviløkonom 1990
1992 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 215 Siviløkonom 1990
1993 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Siviløkonom 1990
1993 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 215 Siviløkonom 1990
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Siviløkonom 1990 1994