Ellen Inga O. Hætta

Denne siden viser opplysninger om Ellen Inga O. Hætta fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Inga O. Hætta
NSD id-nummer: 22630
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Ordfører 1990
1990 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Ordfører 1989
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Ordfører 1990
1991 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Ordfører 1989
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Ordfører 1990
1992 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Ordfører 1989
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2011 Ordfører 1990
1993 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Ordfører 1989
1994 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Direktør 1994
1994 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2011 Direktør 1994
1995 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Direktør 1994
1995 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2011 Direktør 1994
1996 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Direktør 1994
1996 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2011 Direktør 1994
1997 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 2011 Direktør 1989 1997
1997 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Direktør 1994 1997
1997 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2011 Direktør 1994