Ingjerd Tørring

Denne siden viser opplysninger om Ingjerd Tørring fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingjerd Tørring
NSD id-nummer: 22632
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Rådgiver 1987
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1988
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Rådgiver 1987
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1988
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1988
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ridgiver 1988
1994 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1994
1995 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1994
1996 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1994
1997 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1994