Janne Rønning

Denne siden viser opplysninger om Janne Rønning fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Janne Rønning
NSD id-nummer: 22651
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1990 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1990 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1991 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1991 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990