Sigurd Odnæs

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Odnæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Odnæs
NSD id-nummer: 22655
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1990 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1991 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Medlem og sekretær I statsråd 301 Underdirektør 1990 1992
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1991 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1992 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1992 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Underdirektør 1990 1992
1992 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1993 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1993 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1993 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1994 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992
1994 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1994 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1995 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1996 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990