Sturla Slapgård

Denne siden viser opplysninger om Sturla Slapgård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sturla Slapgård
NSD id-nummer: 22660
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1719 Førstekonsulent 1990
1990 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1719 Førstekonsulent 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1719 Førstekonsulent 1990
1991 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Førstekonsulent 1991
1991 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1719 Førstekonsulent 1990
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1719 Juridisk Konsul 1990
1992 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Juridisk Konsul 1991
1992 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1719 Juridisk Konsul 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1721 Juridisk Konsul 1990
1993 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1721 Juridisk Konsul 1991
1993 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1721 Juridisk Konsul 1990
1994 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 1721 Juridisk Konsul 1990