Wenche Barth Eide

Denne siden viser opplysninger om Wenche Barth Eide fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Barth Eide
NSD id-nummer: 2277
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor 1978
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor 1978
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslekto 1979 1983
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994
1995 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994
1996 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994