Tom Løland

Denne siden viser opplysninger om Tom Løland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tom Løland
NSD id-nummer: 2280
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Student 1980 1980
1990 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1991 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirek 1990
1997 Erstatningsnemnda for voldsofre Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1996