Agnar Sandmo

Denne siden viser opplysninger om Agnar Sandmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Agnar Sandmo
NSD id-nummer: 2281
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1978
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1978
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1982 1982
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1982 1983
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1996
1997 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1996