Amund Johnsrud

Denne siden viser opplysninger om Amund Johnsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Amund Johnsrud
NSD id-nummer: 22813
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1990
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsek 1990