Olav Sandvik

Denne siden viser opplysninger om Olav Sandvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Sandvik
NSD id-nummer: 2282
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Grunnforskningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980 1980
1980 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Direktør 1977
1980 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1979 1981
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1976 1981
1980 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976 1981
1980 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1975 1981
1981 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Direktør 1977
1981 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1979 1981
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1976 1981
1981 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1976 1981
1981 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1975 1981
1983 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Veterinærdirektør 1983
1983 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Veterinærdirektør 1974 1983
1984 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Veterinærdirektør 1983
1985 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Veterinærdirektør 1983
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Veterinærdirektør 1986
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Veterinærdirekt 1986
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Veterinærdirekt 1986
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Veterinærdirekt 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Veterinærdirekt 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Spesialrådgiver 1988