Håkon Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Håkon Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Johnsen
NSD id-nummer: 2286
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Lagerekspeditør
1980 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Lagerekspeditør 1972 1981
1981 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Lagerekspeditør
1981 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Pensjonist 1981 1981