Kjell Colding

Denne siden viser opplysninger om Kjell Colding fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Colding
NSD id-nummer: 23
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1979
1983 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Statssekretær 1983
1984 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Statssekretær 1983
1985 Soneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Ambassadør 1984
1989 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1989