Gudmund Gjengaar

Denne siden viser opplysninger om Gudmund Gjengaar fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gudmund Gjengaar
NSD id-nummer: 230
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Konsulent 1968
1980 Styret for felles nordiske bistandsprosjekter Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Konsulent 1971
1980 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1981
1980 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1978
1981 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Konsulent 1968
1981 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1981
1981 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1978
1983 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1981
1984 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1981
1984 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Konsulent 1984
1985 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Konsulent 1981
1985 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Konsulent 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Konsulent 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Konsulent 1984
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Personalkonsule 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Personalkonsule 1984 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Personalkonsule 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Personalkonsule 1988 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Personalkonsule 1984 1992
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Personalleder 1994
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Personalleder 1994
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Personalleder 1994
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Personalleder 1994