Kristin Alnes

Denne siden viser opplysninger om Kristin Alnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Alnes
NSD id-nummer: 23060
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1991
1992 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1991
1994 Selfangstrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Konsulent 1993
1995 Selfangstrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Rådgiver 1993
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1996
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1996