Leif Haraldseth

Denne siden viser opplysninger om Leif Haraldseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Haraldseth
NSD id-nummer: 231
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 602 Nestformann 1975
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 602 Nestformann 1977 1980
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Nestformann I Lo
1981 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 602 Nestformann 1975
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Nestformann 1981 1981
1982 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Nestformann 1973 1982
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 602 Nestformann 1977 1983
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Nestformann 1983
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Nestformann 1981
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Nestformann 1983
1985 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Nestleder 1973 1985
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Nestleder 1983
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 602 Nestleder 1977 1986
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Nestleder 1983
1988 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Leder 1988
1989 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Leder 1988
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Leder 1988