Gro Merete Brækken

Denne siden viser opplysninger om Gro Merete Brækken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Merete Brækken
NSD id-nummer: 23169
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1991
1991 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1991
1992 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 220 Regionbanksjef 1991
1992 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Regionbanksjef 1991
1993 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 220 Regionbanksjef 1991
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm Direkt 1994
1994 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm Direkt 1994
1994 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Viseadm Direkt 1991
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1994
1995 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1995
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1995
1995 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1994
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1994
1996 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1995 1996
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1995
1996 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1994