Liv Nordhaug

Denne siden viser opplysninger om Liv Nordhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Nordhaug
NSD id-nummer: 232
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Lærer 1977 1981
1980 Styret for felles nordiske bistandsprosjekter Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 134 Lærer 1977 1981
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 103 Husmor
1981 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 103 Lærer 1977 1981
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 103 Husmor