Anders Eckhoff

Denne siden viser opplysninger om Anders Eckhoff fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Eckhoff
NSD id-nummer: 23235
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1991
1992 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1991
1993 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1993
1993 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1991
1994 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1993 1994
1994 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1991 1994
1996 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1991 1996
1997 [mangler navn] Leder Av andre 301 Advokat 1992 1997