Thor Henriksen

Denne siden viser opplysninger om Thor Henriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Henriksen
NSD id-nummer: 2325
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 402 Administrasjonssjef
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 402 Administrasjonssjef
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 402 Direktør 1978 1986