Kari Tove Elvbakken

Denne siden viser opplysninger om Kari Tove Elvbakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Tove Elvbakken
NSD id-nummer: 23256
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1991
1992 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1991
1993 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1991
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1201 Konsulent 1993
1994 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Stipendiat 1991
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1201 Stipendiat 1993
1995 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Stipendiat 1991 1995
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1201 Stipendiat 1993
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1201 Stipendiat 1993