Tore Lindbekk

Denne siden viser opplysninger om Tore Lindbekk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Lindbekk
NSD id-nummer: 2332
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1601 Professor
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1601 Professor
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981 1981
1982 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1982
1982 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Leder I statsråd 1601 Professor 1982 1982
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984
1989 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1990 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1991 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989 1991