Hans Gjermund Gauslaa

Denne siden viser opplysninger om Hans Gjermund Gauslaa fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Gjermund Gauslaa
NSD id-nummer: 23322
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekons 1990
1992 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1990
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1990 1993
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1996
1997 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1996