Bjørn Anton Gran

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Anton Gran fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Anton Gran
NSD id-nummer: 23339
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsd 1991
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsd 1991
1991 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 217 Avdelingsd 1991
1992 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1992 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1992
1993 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1993
1993 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1992
1994 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1993
1994 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1994 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1992 1994
1995 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1991
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1993
1996 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1995
1996 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1993
1997 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1995
1997 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1993 1997