Bodil Greibrokk

Denne siden viser opplysninger om Bodil Greibrokk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodil Greibrokk
NSD id-nummer: 23348
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Banksjef 1991
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Banksjef 1991
1993 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Banksjef 1991
1994 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Banksjef 1991
1995 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Banksjef 1991