Oddvar Folkestad

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Folkestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Folkestad
NSD id-nummer: 2335
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 301 Programsekretær
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 301 Programsekretær
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Programsekretær
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Programsekretær
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem 301 Programsekretær
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem 301 Programsekretær