Geir Grung

Denne siden viser opplysninger om Geir Grung fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Grung
NSD id-nummer: 23356
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjo 1990 1991
1991 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjo 1990
1991 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjo 1991
1992 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990 1992
1992 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1992 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1993 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1994 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1994 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990 1995
1995 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1995 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992