Erlend Hansen

Denne siden viser opplysninger om Erlend Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erlend Hansen
NSD id-nummer: 23409
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Bedriftsøk 1991
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bedriftsøk 1991
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1991
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1992
1992 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1991
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Økonom 1991
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1991
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1992
1993 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1991
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1991
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1991
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Siviløkonom 1992
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1996
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Saksbehandler 1996
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Saksbehandler 1996