Ole Harbitz

Denne siden viser opplysninger om Ole Harbitz fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Harbitz
NSD id-nummer: 23420
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Direktør 1992
1992 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1991
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1993
1993 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1991
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1993
1995 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1993
1996 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1996 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1993
1997 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1997 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1993 1997