Thomas Hauff

Denne siden viser opplysninger om Thomas Hauff fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thomas Hauff
NSD id-nummer: 23427
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialråd 1991
1996 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996
1997 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996