Helga Fosse Hegrenæs

Denne siden viser opplysninger om Helga Fosse Hegrenæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helga Fosse Hegrenæs
NSD id-nummer: 23443
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Førstekons 1991
1992 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Førstekonsulent 1991
1993 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Førstekonsulent 1991
1994 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement Spesialkonsulen 1994
1995 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Helseplanlegger 1994
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Helseplanlegger 1995
1996 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Helseplanlegger 1994
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Helseplanlegger 1995
1997 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Helseplanlegger 1994
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Helseplanlegger 1995