Steinar Holden

Denne siden viser opplysninger om Steinar Holden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Holden
NSD id-nummer: 23479
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førsteaman 1991
1992 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førsteamanuensi 1991
1993 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Professor 1991 1993
1995 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Professor 1991 1995
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1996