Jana Horky

Denne siden viser opplysninger om Jana Horky fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jana Horky
NSD id-nummer: 23489
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Personalsj 1991
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Personalsjef 1991
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Personalsjef 1991 1993