Solveig Bredal-Thorsen

Denne siden viser opplysninger om Solveig Bredal-Thorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Bredal-Thorsen
NSD id-nummer: 2350
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det lokale programråd for NRK - Troms Vanlig medlem 1924 Kontorfullmektig 1974 1980
1980 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1978
1981 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1978
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sambandsfullmektig 1981 1981
1983 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sambandsfullmekti 1978
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sambandsfullmekti 1981
1984 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sambandsfullmekti 1978
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sambandsfullmekti 1981
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Partisekretær 1986
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Partisekretær 1986
1987 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Distriktssekret 1986
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Distriktssekret 1986
1988 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkessekretær 1987
1988 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Fylkessekretær 1986
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Fylkessekretær 1986
1989 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkessekretær 1987
1989 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1902 Fylkessekretær 1986
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Fylkessekretær 1986
1990 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkessekretær 1987
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Fylkessekretær 1986
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1986 1991
1993 Utvalg for effektivisering av førstegangstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Forbundssekretæ 1993
1994 Utvalg for effektivisering av førstegangstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Forbundssekretæ 1993