Annar J. Johansen

Denne siden viser opplysninger om Annar J. Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annar J. Johansen
NSD id-nummer: 23541
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1719 Undervisni 1991
1992 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1719 Undervisningsle 1991
1995 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Vanlig varamedlem Av andre 1719 Undervisningsle 1994
1996 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Vanlig varamedlem Av andre 1719 Undervisningsle 1994
1997 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Undervisningsle 1996
1997 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Vanlig varamedlem Av andre 1719 Undervisningsle 1994