Bjørg Simonsen

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Simonsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Simonsen
NSD id-nummer: 2359
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det lokale programråd for NRK - Nordland Vanlig medlem 1833 Ordfører 1974
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Lærer 1977
1981 Det lokale programråd for NRK - Nordland Vanlig medlem 1833 Ordfører 1974
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Lærer 1981 1981
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Ordfører 1979 1983
1983 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Ordfører 1983
1984 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Ordfører 1983
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Ordfører 1977 1985
1985 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Ordfører 1985
1985 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Ordfører 1979 1985
1985 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Ordfører 1983
1986 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lærer 1986
1986 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lærer 1985
1986 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lærer 1983
1987 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lærer 1986
1987 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lærer 1985
1987 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lærer 1979 1987
1988 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Lærer 1985
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1991 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1992 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1993 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1833 Overbibliotekar 1994
1994 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Overbibliotekar 1990
1995 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1833 Overbibliotekar 1994
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1833 Avdelingsdirekt 1994
1997 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1833 Avdelingsdirekt 1994