Axel Olav Kristoff

Denne siden viser opplysninger om Axel Olav Kristoff fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Axel Olav Kristoff
NSD id-nummer: 23625
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 217 Kontorsjef 1991
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 217 Kontorsjef 1991
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 217 Kontorsjef 1991
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 217 Kontorsjef 1991
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 217 Kontorsjef 1991
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 217 Kontorsjef 1991