Birgit Løyland

Denne siden viser opplysninger om Birgit Løyland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birgit Løyland
NSD id-nummer: 23647
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utvalgssek 1990
1992 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Utvalgssekretær 1990
1993 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Utvalgssekretær 1990
1994 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Utvalgssekretær 1990