Nils Ivar Larsen

Denne siden viser opplysninger om Nils Ivar Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Ivar Larsen
NSD id-nummer: 23661
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Dagspressens materielle beredskapsutvalg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Konsulent 1990
1992 Dagspressens materielle beredskapsutvalg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Konsulent 1990
1993 Dagspressens materielle beredskapsutvalg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Konsulent 1990
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Underdirektør 1996
1996 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 605 Underdirektør 1996
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Underdirektør 1996
1997 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 605 Underdirektør 1996 1997
1997 Skipsfartsstyret Vanlig medlem Av departement 605 Underdirektør 1997