Mia Lervik

Denne siden viser opplysninger om Mia Lervik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mia Lervik
NSD id-nummer: 23677
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelærer 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelæ 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelærer 1990
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Høgskolelektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Høgskolelektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Høgskolelektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Høgskolelektor 1994 1997