Ingunn Lundsett

Denne siden viser opplysninger om Ingunn Lundsett fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingunn Lundsett
NSD id-nummer: 23714
Fødselsår: 1969
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Student 1991
1992 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Student 1991