Anne Marit Myrstad

Denne siden viser opplysninger om Anne Marit Myrstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Marit Myrstad
NSD id-nummer: 23790
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Stipendiat 1990
1992 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Stipendiat 1990
1993 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Stipendiat 1990
1994 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Stipendiat 1990
1995 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Stipendiat 1990