Hilde Olsen

Denne siden viser opplysninger om Hilde Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Olsen
NSD id-nummer: 23830
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1991
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1992 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1993 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991