Rubina Rana

Denne siden viser opplysninger om Rubina Rana fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rubina Rana
NSD id-nummer: 23878
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1991
1992 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1991
1993 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Redaktør 1993
1993 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1991
1994 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Redaktør 1993
1994 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1991
1995 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Redaktør 1993
1995 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1991
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Redaktør 1996
1996 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1991
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Redaktør 1996
1997 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1991